20 86 11 76 hanne@pamhulebo.dk

Pladser på Fonden Pamhulebo

 

Ledige pladser

9 pladser, hvoraf 2 er ledige.

Pamhulebo har også mulighed for at tilbyde aflastnings- og eller observations-/udredningsplads, det kunne f.eks. være ophold nogle måneder, weekendophold eller andet. Kommunen vil her blive beregnet for døgntakst. Beboeren har yderligere en egenbetaling på kr. 174,60 pr. døgn (2021)

 

Personalenormering:

Ved 9 beboere vil der være det der svarer til 9 hele årsværk.

 

Pt. er vi 8 personaler: 1 leder (pædagogudd.), 1 souschef (Social- og sundhedsassistent- og ergoterapeut uddannet), 2 pædagoger, 1 ergoterapeut, 1 social rådgiver, 1 pædagogmedhjælper, 1 pedel.  Derudover et par tilkaldevikarer.

Vi har pædagogstuderende 2 gange årligt.