20 86 11 76 hanne@pamhulebo.dk

Pladser på Fonden Pamhulebo

 

Ledige pladser

9 pladser, hvoraf 1 døgnplads er ledig.

Pamhulebo har også mulighed for at tilbyde aflastnings- og eller observations-/udredningsplads, det kunne f.eks. være ophold nogle måneder, weekendophold eller andet. Kommunen vil her blive beregnet med den aktuelle døgntakst. 

 

Personalenormering:

Ved 9 borgere vil der være det der svarer til 9 hele årsværk.

 

Pt. er vi 8 personaler: 1 leder (pædagog), 1 souschef (social- og sundhedsassistent/ergoterapeut), 5 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper. Derudover et par tilkaldevikarer.