20 86 11 76 hanne@pamhulebo.dk

Velkommen til Fonden Pamhulebo. Botilbud for voksne borgere efter Servicelovens §107 og §108

Vi er et botilbud til voksne borgere fra 18 + med psykiske- og sociale udfordringer. 

Vi anvender metoden “Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik” – KRAP

Fonden Pamhulebo

Pædagogisk retning og menneskesyn

Vi vil, når vi kender borgerens historie, arbejde med den kognitive behandlingsmodel. Behandlingsmodellen støtter borgeren i at tage sigte mod et mere lyst og positivt livssyn. Gamle uhensigtsmæssige mønstre kan brydes, så nye fordelagtige mønstre kan tage plads.

Vi vil have en empatisk tilgang, hvor læringen tager udgangspunkt i voksenudredningsmodellen (VUM)

Vores Hverdag

På Pamhulebo tilbyder vi et trygt og rart miljø med en skemalagt hverdag der ligner andre borgers. Vi planlægger en del daglige aktiviteter, så der er noget at stå op til. Aktiviteter som f.eks: Emnedage, motion, kreativitet, havearbejde, madlavning osv. Læs venligst mere i blokken  “Indhold” øverst på siden.

Pladser

Pamhulebo har også mulighed for at tilbyde aflastnings- og eller observations-/udredningsplads, det kunne f.eks. være ophold nogle måneder, weekendophold eller andet. Vi har 9 pladser, hvoraf 1 døgnplads er ledig.

Formål

Vores formål er, at højne livskvaliteten og troen på en god fremtid.

Persondataforordning

Pamhulebo har indordnet hjemmesiden efter den nye persondataforordning. For vores besøgende på hjemmesiden betyder det at vi indsamler data til at forbedre oplevelsen på vores site.

PAMHULEBO

Botilbud §107 og §108. Tilbud til voksne borgere fra 18 år –

Kontakt os

Daglig leder Hanne Olivia Åkerlind
E-mail: hanne@pamhulebo.dk Telefon: 20 86 11 76

Personaletelefon

Telefon: 72 30 20 53 Dagtimer mellem: 7.30 – 22.00 Weekender mellem: 9.00 – 22.00

Fonden Pamhulebo

Hverdag, kontaktpersonordning og fritid

Vi vil, i skemalægningen for hverdagen, tage hensyn til den enkelte persons psykiske ressourcer, men vi vil gerne forvente en indsats af dem der kan – også selvom ressourcerne ikke er så store.

Vores formål er, at højne livskvaliteten og troen på en bedre fremtid.

Pamhulebo er stedet hvor borgeren med tiden vil føle sig klar til en mere selvstændig tilværelse.

Adresse

Pamhulevej 76, Marstrup 6100 Haderslev

Telefon

Daglig leder: 20 86 11 76

Personaletelefon: 72 30 20 53

Mail

Daglig leder:
hanne@pamhulebo.dk

Souchef:
lisbeth@pamhulebo.dk