20 86 11 76 hanne@pamhulebo.dk

Velkommen til Fonden Pamhulebo. Botilbud §107

Vi er et tilbud til voksne borgere fra 18 – 66 år med psykiske problemstillinger.

Botilbuddet henvender sig også til voksne med flere diagnoser.

Vi anvender metoden “Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik” – KRAP

Fonden Pamhulebo

Pædagogisk retning og menneskesyn

Vi vil, når vi kender beboerens historie, arbejde med den kognitive behandlingsmodel. Behandlingsmodellen støtter beboeren i at tage sigte mod et mere lyst og positivt livssyn. Gamle uhensigtsmæssige mønstre kan brydes, så nye fordelagtige mønstre kan tage plads.

Vi vil have en empatisk tilgang, hvor læringen tager udgangspunkt i voksenudredningsmodellen (VUM)

Vores Hverdag

På Pamhulebo tilbyder vi et trygt og rart miljø med en skemalagt hverdag der ligner andre borgers. Vi har fastlagte daglige aktiviteter, så der er noget at stå op til. Aktiviteter som f.eks: Emnedage, motion, kreativitet, havearbejde, madlavning osv. Læs venligst mere i blokken  “Indhold” øverst på siden.

Pladser

Pamhulebo har også mulighed for at tilbyde aflastnings- og eller observations-/udredningsplads, det kunne f.eks. være ophold nogle måneder, weekendophold eller andet. Vi har 9 pladser, hvoraf 3 er ledige.

Formål

Vores formål er, at højne livskvaliteten og troen på en bedre fremtid, både på det personlige-, det sociale-, og det arbejdsmæssige plan, så beboeren med tiden vil føle sig klar til en mere selvstændig tilværelse.

Persondataforordning

Pamhulebo har indordnet hjemmesiden efter den nye persondataforordning. For vores besøgende på hjemmesiden betyder det at vi indsamler data til at forbedre oplevelsen på vores site.

PAMHULEBO

Botilbud §107 Tilbud til voksne borgere fra 18 – 66 år med psykiske problemstillinger.

Kontakt os

Daglig leder Hanne Olivia Åkerlind
E-mail: hanne@pamhulebo.dk Telefon: 20 86 11 76

Personaletelefon

Telefon: 72 30 20 53 Dagtimer mellem: 7.00 – 22.00 Weekender mellem: 9.00 – 22.00

Fonden Pamhulebo

Hverdag, kontaktpersonordning og fritid

Vi vil, i skemalægningen for hverdagen, tage hensyn til den enkelte beboers psykiske ressourcer, men vi vil gerne forvente en indsats af Dem der kan – også selvom ressourcerne ikke er så store.

Vores formål er, at højne livskvaliteten og troen på en bedre fremtid.

Pamhulebo er stedet hvor beboeren med tiden vil føle sig klar til en mere selvstændig tilværelse.

Adresse

Pamhulevej 76, Marstrup 6100 Haderslev

Telefon

Leder: 20 86 11 76
Personaletelefon: 72 30 20 53

Mail

Daglig leder:
hanne@pamhulebo.dk

Souchef:
lisbeth@pamhulebo.dk